Ett köpebrev är en form av juridiskt bindande handling som definierar och reglerar ägandet av egendom. När det kommer till försäljning och inköp av bostäder till exempel, kan ett köpebrev bland annat fungera som ett kvitto på att alla de villkor som är satta för köpet är uppfyllda. Det kan till exempel handla bland annat om att betalningsvillkoren är uppfyllda.

Om köpekontraktet innehåller villkor om ett köpebrev måste alltid ett vittne om detta bifogas när lagfartsansökan ska lämnas in. Om lagfart inte görs kan säljaren i juridisk mening sälja bostaden igen men till en annan köpare. Det är därför otroligt viktigt att köpebrevet blir riktigt utformat och signerat av bägge parter innan dess att affären är avslutad. Låt oss hjälpa dig!

Hampus Jonsson

Fastighetsmäklare

Hampus har lång erfarenhet av mäklarbranschen och har varit verksam sedan 2001. Han har drivit mäklarbyrå i Stockholm i 13 år och har under dessa år formats till en kunnig och professionell mäklare. Hampus har också en byggnadsingenjörsutbildning i ryggsäcken som han har stor nytta av i sitt yrke.

Ayhan Yagci

Fastighetsmäklare

Ayhans största passion är försäljning, och service. Han kommer hjälpa dig från början till slut, och framförallt se till att du får så mycket som möjligt för din bostad. Ayhan är en professionell, förtroendegivande och en hårt jobbande fastighetsmäklare. Med honom som din mäklare kan du känna dig trygg.

Vad innehåller ett köpebrev?

Köpebrevet är det som i första hand används vid ansökan om lagfart till inskrivningsmyndigheten. Det vanligaste är att parterna träffas på banken och avslutar bostadsaffären där, under detta tillfället brukar även köpebrevet skrivas. Ett köpebrev ska innehålla följande:

-Köparens och säljarens fullständiga personuppgifter

-Fastighetens uppgifter samt fastighetsnummer

-En överlåtelseförklaring

-Hänvisning till köpekontraktet (dock inte obligatoriskt)

-Bostadens köpeskilling

-Underskrifter från bägge parter samt ett vittne

Skriva köpebrev Sundsvall

En mäklare som har koll

Ett köpebrev är på många sätt inte annat än ren formalia under ett förvärv eller försäljning av en fastighet. Det är dock viktigt att detta sker korrekt om ett köpebrev upprättas. Vi på Norrlandsmäklarna har stor erfarenhet av att skriva köpebrev för fastighetsaffärer i Sundsvall och vi hjälper dig med allt pappersarbete under hela processen och ser till så allt blir korrekt.

Kontakta oss på Norrlandsmäklarna så besvarar vi dina frågor

Vi på Norrlandsmäklarna har koll på allt rörande bostadsaffärer och vi ser till detaljerna och bryr oss om din bostadskarriär. När du anlitar oss får du en trygghet och en transparens genom hela processen, briljant service och hög närvaro.