Att sälja lägenhet eller hus i Sundsvall är en stor affär. Kanske den största du genomför under hela livet, därför är det extra viktigt att utgången blir så bra som möjligt. Försäljningen av en lägenhet eller hus är någonting som är alldeles för stort för att slarva bort.

Lyckas med försäljning i Sundsvall

Att genomföra en lyckad försäljning av ett hus eller en lägenhet kräver ihärdighet och en god strategisk förmåga för att lyckas med att hitta rätt köpare för just din bostad. Vi på Norrlandsmäklarna har lång och gedigen erfarenhet av försäljning av såväl hus som lägenheter i Sundsvall och genom att anlita oss får du tillgång till vårt breda nätverk, god service och hög närvaro.

Vår affärsidé bygger på enskilda mäklare som samlats under en gemensam banderoll. Med kärnvärden som respekt, omsorg, trygghet och en känsla för detaljer placerar vi alltid vår kund i centrum. Vi garanterar goda resultat genom hög kompetens och en hög nivå av transparens gentemot våra kunder. Vårt mål är att du ska kunna känna dig trygg med oss och med det arbete vi utför när vi säljer din lägenhet eller hus i Sundsvall.

Värdering av objekt i Sundsvall

Vi börjar alltid med att träffas i din bostad i Sundsvall för att gå igenom din nuvarande bostadssituation. Tillsammans lägger vi sedan upp en försäljningsstrategi för vårt fortsatta arbete med försäljningen av bostaden. Självklart bedömer vi även i vilket skick din gamla bostad är och vad som kan tänkas behöva åtgärdas inför en försäljning av bostaden.

Sälja bostad Sundsvall

När du ska sälja bostad i Sundsvall – Visning och marknadsföring

Efter det att alla förberedelser är genomförda är det således dags att lägga ut din bostad för försäljning. Det finns ett flertal kanaler att annonsera genom. Till exempel Hemnet och Booli som är viktiga digitala marknadsplatser inom bostadsmarknaden. Bostaden kommer även att marknadsföras i sociala kanaler mot rätt målgrupp.

Vi bestämmer tillsammans när visningarna av lägenheten eller huset ska äga rum, visningen är viktig och det är mycket som står på spel. Under själva visningen av bostaden tar vi hela ansvaret, säljaren är inte med under visningen men självklart blir du kontaktad omgående efter visningen om hur det har gått.

Under visningen av bostaden strävar vi efter:

  • Att ha de bästa visningarna
  • Att vara pålästa
  • Att hålla en kort gemensam presentation och genomgång om din bostad
  • Att vid behov använda oss av visningsvärd

Budgivning och köpeavtal

Efter genomförd bostadsaffär återstår påskrivning av kontrakt och att komma överens om tillträdesdag till bostaden. Detta görs på vårt kontor där både du och köparen skriver under kontraktet.

Att skriva köpebrev

Ett köpebrev är en form av juridiskt bindande handling som definierar och reglerar ägandet av egendom. När det kommer till försäljning och inköp av lägenhet eller hus till exempel, kan ett köpebrev bland annat fungera som ett kvitto på att alla de villkor som är satta för köpet är uppfyllda. Det kan till exempel handla bland annat om att betalningsvillkoren är uppfyllda.

Om köpekontraktet innehåller villkor om ett köpebrev måste alltid ett vittne om detta bifogas när lagfartsansökan ska lämnas in. Om lagfart inte görs kan säljaren i juridisk mening sälja bostaden igen men till en annan köpare. Det är därför otroligt viktigt att köpebrevet blir riktigt utformat och signerat av bägge parter innan dess att affären är avslutad.

Vad innehåller ett köpebrev?

Köpebrevet är det som i första hand används vid ansökan om lagfart till inskrivningsmyndigheten. Det vanligaste är att parterna träffas på banken och avslutar bostadsaffären där, under detta tillfället brukar även köpebrevet skrivas. Ett köpebrev ska innehålla följande:

  • Köparens och säljarens fullständiga personuppgifter
  • Bostadens uppgifter samt fastighetsnummer
  • En överlåtelseförklaring
  • Hänvisning till köpekontraktet (dock inte obligatoriskt)
  • Lägenheten eller husets köpeskilling
  • Underskrifter från bägge parter samt ett vittne

Vill du sälja din bostad i Sundsvall? Kontakta oss!

Vill du sälja lägenhet eller hus i Sundsvall och ha garantier om att din bostadsförsäljning blir så gynnsam och trygg som möjligt? Kontakta då oss på Norrlandsmäklarna i Sundsvall redan idag så hjälper vi dig ta det där nästa steget. Vi erbjuder fri värdering och hjälper dig sälja din bostad i Sundsvall. Vi hjälper dig att hitta rätt köpare för just ditt hus eller lägenhet.