Att köpa en bostad är en av de största och mest betydelsefulla investeringarna man kan göra i livet. En viktig del av denna process är handpenningen, som ofta orsakar många frågor och funderingar. Vad är handpenning? Hur fungerar den? Och varför är den så viktig?

Hos Norrlandsmäklarna förstår vi vikten av varje detalj när du ska köpa eller sälja en bostad. En bostadsaffär, oavsett hur stor eller liten, är alltför viktig för att slarvas bort. Med kärnvärden som respekt, trygghet och omsorg om detaljer – och alltid med dig som kund i centrum – garanterar vi ett gott resultat.

Vi har lång erfarenhet av att köpa och sälja bostäder i Sundsvall och Timrå och kan den lokala bostadsmarknaden. Med oss får du en mäklare med gedigen erfarenhet och nytänkande metoder.

I denna artikel kommer vi att utforska allt du behöver veta om handpenning vid bostadsköp. Vi kommer att gå igenom vad handpenning är, hur den fungerar, och vilka juridiska och ekonomiska aspekter som är viktiga att känna till. Låt oss börja med grunderna.

Vad är handpenning?

Definition

Handpenning är en initial betalning som görs av köparen vid ingåendet av ett bostadsköp. Det är vanligtvis en procentuell andel av den totala köpeskillingen och fungerar som en säkerhet för både köparen och säljaren under processen.

Handpenningen visar att köparen är seriös och engagerad i att genomföra köpet och den skyddar säljaren genom att ge en viss ekonomisk kompensation om affären skulle falla igenom.

Historisk bakgrund

Historiskt sett har handpenning varit en integrerad del av fastighetsaffärer i många länder. Ursprungligen användes den för att säkra köparens åtagande och minska risken för säljaren.

Under årens lopp har praxis kring handpenning utvecklats och idag är det en standardkomponent vid fastighetsköp i Sverige. Denna praxis har bidragit till att skapa en tryggare och mer förutsägbar bostadsmarknad för både köpare och säljare.

Hur fungerar handpenning?

Standardprocedur

När du anlitar en mäklare så som oss på Norrlandsmäklarna för att sälja eller köpa en bostad, kommer vi att guida dig genom hela processen med handpenning.

Standardproceduren innebär att handpenningen betalas efter att köparen och säljaren har kommit överens om villkoren i köpekontraktet. Betalningen sker vanligtvis inom en vecka efter att kontraktet har undertecknats. Som mäklare agerar vi mellanhand och håller handpenningen på ett klientmedelskonto tills alla villkor är uppfyllda och köpet har blivit bindande.

Procentuell andel

Handpenningen utgör vanligtvis 10 procent av den totala köpeskillingen, men denna andel kan variera beroende på överenskommelse mellan parterna. Som mäklare hjälper vi dig att fastställa den exakta summan baserat på köpeobjektets värde och marknadens normer.

Juridiska aspekter

Det är viktigt att förstå de juridiska aspekterna kring handpenning. Enligt svensk lag är handpenningen bindande, vilket innebär att om köparen drar sig ur affären utan giltig anledning kan säljaren ha rätt att behålla handpenningen som kompensation.

Om affären däremot inte fullföljs på grund av säljarens agerande, har köparen rätt att få tillbaka sin handpenning. Både köpare och säljare bör vara medvetna om dessa regler och diskutera dem med oss för att undvika framtida tvister.

Vad händer om köpet inte går igenom?

Om köpet inte går igenom, oavsett anledning, finns det vissa skyddsmekanismer för att hantera handpenningen. Som mäklare kommer vi att spela en nyckelroll i att medla mellan parterna och säkerställa att rättvisa lösningar nås.

I vissa fall kan handpenningen återbetalas till köparen, medan den i andra fall kan tillfalla säljaren som kompensation för förlorad tid och andra kostnader. Det är därför viktigt att ha tydliga villkor angående handpenning inskrivna i köpekontraktet.

Genom att förstå hur handpenning fungerar och dess betydelse kan du som köpare eller säljare känna dig tryggare och mer förberedd inför din nästa bostadsaffär. Hos Norrlandsmäklarna, med vår långa erfarenhet och gedigna lokalkännedom i Sundsvall och Timrå, ser vi till att hela processen går smidigt och säkert tillväga, från värdering och visning till avslut och uppföljning.

Handpenning vs. kontantinsats

Definition och skillnader

När man köper en bostad är det viktigt att förstå skillnaden mellan handpenning och kontantinsats, två begrepp som ofta förväxlas. Handpenning är den initiala betalningen som görs i samband med att köpekontraktet skrivs under, vanligtvis ca 10 % av köpeskillingen. Den fungerar som en säkerhet för både köpare och säljare under köpprocessen.

Kontantinsats, å andra sidan, är den del av bostadens pris som inte täcks av bolånet och som köparen måste betala med egna medel. I Sverige är den lagstadgade kontantinsatsen minst 15 % av bostadens köpeskilling. Denna summa betalas vid tillträdet, då köparen får tillgång till bostaden.

Exempel

För att tydliggöra skillnaderna kan vi ta ett praktiskt exempel:

Anta att du köper en bostad för 2 000 000 kronor.

 • Handpenning: När köpekontraktet skrivs betalar du 10 % av köpeskillingen som handpenning, vilket motsvarar 200 000 kronor.
 • Kontantinsats: Utöver handpenningen måste du även ha en kontantinsats. Eftersom den lagstadgade kontantinsatsen är minst 15 % av köpeskillingen, måste du ha 300 000 kronor vid tillträdet.

Totalt måste du alltså ha tillgång till 500 000 kronor (200 000 kronor i handpenning och 300 000 kronor i kontantinsats) för att kunna genomföra köpet, utöver det bolån som täcker resterande 85 % av köpeskillingen.

Finansiering av handpenningen

Eget kapital

Många köpare använder sitt eget sparade kapital för att betala handpenningen. Detta kan vara pengar som sparats under flera år, kanske genom ett dedikerat sparkonto för bostadsköp. Att ha sparade pengar minskar behovet av att ta ytterligare lån och ger en känsla av ekonomisk trygghet.

Lån och krediter

För de som inte har tillräckligt med sparade pengar kan det vara nödvändigt att låna för att täcka handpenningen. Det finns flera lånemöjligheter:

 • Privatlån: Ett vanligt sätt att finansiera handpenningen är att ta ett privatlån. Detta lån har vanligtvis en högre ränta än ett bolån, men det kan vara ett bra alternativ för att snabbt få tillgång till nödvändiga medel.
 • Kredit från banken: Vissa banker erbjuder speciella lån eller krediter just för att täcka handpenningen. Prata med din bank om vilka alternativ som finns och vilka villkor som gäller.

Tips för att spara till handpenning

Att spara till handpenningen kan kännas som en stor utmaning, men med rätt strategi är det möjligt. Här är några tips för att hjälpa dig på vägen:

 • Budgetering: Skapa en detaljerad budget och identifiera var du kan spara pengar. Genom att minska onödiga utgifter kan du öka ditt sparande över tid.
 • Automatiskt sparande: Ställ in automatiska överföringar till ett sparkonto varje månad. På så sätt blir sparandet en del av din rutin och du frestas inte att spendera pengarna på annat.
 • Extra inkomstkällor: Överväg att ta ett extra jobb eller frilansa vid sidan av ditt ordinarie arbete för att öka dina inkomster och kunna spara mer.
 • Sätt mål: Sätt upp realistiska sparmål och belöna dig själv när du når dem. Detta kan motivera dig att fortsätta spara.

Hos Norrlandsmäklarna förstår vi vikten av att ha rätt finansiell strategi inför en bostadsaffär. Oavsett om du vill köpa eller sälja en bostad, är vi här för att guida dig genom hela processen och säkerställa att du får de bästa förutsättningarna för en lyckad affär.

Risker och skydd

Vad händer om bostadsaffären går i stöpet?

Att en bostadsaffär går i stöpet kan ske av olika anledningar och det är viktigt att vara medveten om de risker som finns samt hur man kan skydda sig mot dem. Hos Norrlandsmäklarna har vi lång erfarenhet av att hantera olika situationer och kan guida både köpare och säljare genom hela processen.

Skyddsmekanismer för köpare och säljare

För att minimera riskerna är det viktigt att både köpare och säljare tar till skyddsmekanismer:

 • Avtalsvillkor: Att ha tydliga villkor inskrivna i köpekontraktet kan skydda båda parter. Detta inkluderar specifika villkor för vad som händer om affären inte går igenom.
 • Bostadsförsäkring: Att ha en bostadsförsäkring på plats kan ge ett extra lager av skydd, särskilt vid oväntade händelser.
 • Mäklarens roll: Anlita en erfaren mäklare som kan medla och hantera eventuella konflikter som uppstår under försäljningsprocessen.

Återbetalning av handpenning

Om en bostadsaffär inte går igenom, finns det flera scenarier där handpenningen kan återbetalas eller förloras:

 • Återbetalning: Om affären går i stöpet på grund av säljarens fel, har köparen rätt att få tillbaka sin handpenning. Detta kan hända om säljaren drar sig ur affären utan giltig anledning eller om bostaden inte uppfyller de avtalade kraven.
 • Förlust av handpenning: Om köparen drar sig ur affären utan giltig anledning, kan säljaren ha rätt att behålla handpenningen som kompensation för förlorad tid och kostnader.

Det är viktigt att båda parter förstår dessa villkor innan de går in i en bostadsaffär och här spelar vi som mäklare en viktig roll i att förklara och säkerställa att alla är införstådda med vad som gäller.

kontakt - Norrlandsmäklarna

Tips och råd vid betalning av handpenning

Säkerhetsåtgärder

För att säkerställa att handpenningen betalas på ett säkert sätt är det viktigt att vidta vissa säkerhetsåtgärder:

 • Använd mäklarens klientmedelskonto: Betala alltid in handpenningen till mäklarens klientmedelskonto. Detta ger en extra trygghet eftersom vi hanterar pengarna tills alla villkor är uppfyllda och köpet har blivit bindande.
 • Skriftliga avtal: Se till att alla betalningar och villkor är skriftligt avtalade i köpekontraktet.
 • Bekräftelse av betalning: Begär en bekräftelse på att handpenningen är mottagen och registrerad.

Vanliga misstag

För att undvika vanliga misstag vid betalning av handpenning, följ dessa råd:

 • Otillräcklig dokumentation: Se alltid till att all dokumentation är komplett och korrekt innan du gör någon betalning.
 • Förhastade beslut: Ta dig tid att läsa och förstå alla avtalsvillkor innan du går vidare med betalningen.
 • Oklara betalningsmetoder: Använd alltid säkra och spårbara betalningsmetoder. Undvik kontantbetalningar eller överföringar till privata konton.

Genom att anlita oss på Norrlandsmäklarna säkerställer du att du får rätt rådgivning och stöd genom hela processen. Vi erbjuder bland annat kostnadsfri värdering av din bostad, hjälp med fotografering och visning, samt rådgivning kring hur du hittar rätt köpare eller fastighet att investera i. Oavsett om du ska köpa bostad eller sälja din bostad, är vi här för att göra din bostadsaffär så trygg och framgångsrik som möjligt.

Juridiska och skattemässiga aspekter

Avtalsrätt

När man ska sälja sin bostad eller köpa en ny bostad är det avgörande att köpekontraktet är korrekt utformat. Detta säkerställer att både säljare och köpare är skyddade under hela processen. Här är några viktiga punkter som bör inkluderas i köpekontraktet:

 • Parternas uppgifter: Fullständiga namn och personnummer på både säljare och köpare.
 • Bostadsbeskrivning: Detaljerad beskrivning av bostaden, inklusive fastighetsbeteckning, adress och eventuell utrustning som ingår.
 • Köpeskilling: Den överenskomna köpeskillingen och betalningsvillkoren.
 • Handpenning: Specificering av handpenningens belopp och när den ska betalas.
 • Tillträdesdatum: Datum för när köparen ska få tillträde till bostaden.
 • Villkor: Eventuella villkor för köpet, så som besiktning, finansiering eller försäljning av köparens nuvarande bostad.
 • Underskrifter: Underskrifter av både säljare och köpare samt datum för när kontraktet undertecknades.

När du anlitar oss på Norrlandsmäklarna säkerställer vi att alla dessa punkter täcks i köpekontraktet, vilket skapar trygghet för både säljare och köpare.

Skatteregler

Det är också viktigt att förstå de skattemässiga konsekvenserna av handpenningen. I Sverige betraktas handpenningen som en del av köpeskillingen och påverkar därmed de skatter som är kopplade till bostadsaffären.

 • Kapitalvinstskatt: Om du säljer en bostad och gör en vinst, måste du betala kapitalvinstskatt. Handpenningen utgör en del av den totala försäljningssumman och påverkar således beräkningen av vinsten.
 • Avdragsgilla kostnader: Eventuella kostnader kopplade till handpenningen kan vara avdragsgilla, exempelvis mäklararvoden och andra kostnader relaterade till försäljningen.
 • Deklaration: Handpenningen måste deklareras korrekt i din skattedeklaration. Din mäklare kan ge råd om hur du hanterar detta.

Handpenning vid olika typer av bostadsköp

Nyproduktion

Vid köp av nyproducerade bostäder finns det specifika regler och praxis som skiljer sig från köp av befintliga bostäder. Handpenningen för nyproduktion betalas ofta i flera steg:

 • Bokningsavgift: En initial avgift som betalas när du bokar bostaden.
 • Handpenning: När bygglov beviljats och byggnationen påbörjas betalas en handpenning, vanligtvis mellan 10-20 % av köpeskillingen.
 • Slutbetalning: Resterande belopp betalas vid tillträdet, när bostaden är färdigställd.

Köpare av nyproduktion måste ofta vänta en längre tid innan de kan flytta in i sin nya bostad. Det är därför viktigt att ha en klar förståelse för tidsramarna och de olika betalningsmomenten. Din mäklare kan hjälpa dig att navigera genom dessa steg och säkerställa att du uppfyller alla krav.

Andrahandsmarknaden

Köp av befintliga bostäder på andrahandsmarknaden följer en något annorlunda process. Här betalas handpenningen vanligtvis i samband med att köpekontraktet undertecknas, och resterande belopp vid tillträdet. Det finns också andra faktorer att överväga:

 • Besiktning: Vid köp av en befintlig bostad är det viktigt att genomföra en besiktning för att identifiera eventuella dolda fel.
 • Snabbare tillträde: Tillträdesdatumet är ofta närmare i tid jämfört med nyproduktion, vilket innebär att köparen kan flytta in snabbare.
 • Flexibilitet i förhandlingar: Det finns ofta mer utrymme för förhandlingar när det gäller pris och villkor på andrahandsmarknaden.

Hos Norrlandsmäklarna har vi erfarenhet av att hantera alla typer av fastigheter och bostadsaffärer. Oavsett om du ska sälja bostaden eller köpa en ny bostad, är vi här för att hjälpa dig att hitta rätt köpare eller fastighet och säkerställa att hela processen går smidigt och tryggt.

Vi erbjuder bland annat kostnadsfri värdering, hjälp med fotografering och visning, samt marknadsföring av din bostad för att nå potentiella köpare. Vårt mål är att du ska känna dig trygg och informerad genom hela din bostadsförsäljning eller bostadsköp.

Internationella perspektiv

Handpenning i olika länder

Handpenningens roll och praxis varierar stort mellan olika länder, och det är viktigt att förstå dessa skillnader om man planerar att köpa eller sälja en bostad utomlands.

 • USA: I USA betalas vanligtvis en handpenning, ofta kallad ”earnest money deposit”, när ett erbjudande accepteras. Denna summa är vanligtvis 1-3 % av köpeskillingen och hålls av en tredje part, till exempel en escrow-agent.
 • Storbritannien: Här används begreppet ”deposit” för att beskriva handpenningen, som ofta är 10 % av köpeskillingen och betalas vid utbyte av kontrakt.
 • Tyskland: I Tyskland betalas en handpenning, kallad ”Anzahlung”, vanligtvis när kontraktet undertecknas. Denna summa är ofta mellan 5-10 % av köpeskillingen.

Kulturella och juridiska skillnader

Hur olika juridiska system hanterar handpenning kan också variera kraftigt:

 • Kulturella aspekter: I vissa kulturer ses handpenning som en hedersskuld, vilket gör att köpare och säljare är mer benägna att hålla sig till affären. I andra länder kan handpenningen vara mer av en formalitet.
 • Juridiska system: I länder med ett starkt juridiskt skydd för konsumenter, som Sverige, finns det klara regler kring vad som händer med handpenningen om affären inte går igenom. I andra länder kan reglerna vara mindre strikta, vilket kan leda till större risker för båda parter.

Att förstå dessa kulturella och juridiska skillnader är avgörande för att kunna navigera rätt i internationella fastighetsaffärer.

Sammanfattning

Handpenning är en viktig del av bostadsaffärer, både i Sverige och internationellt. Den fungerar som en säkerhet för både säljare och köpare och betalas vanligtvis i samband med att köpekontraktet undertecknas. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan handpenning och kontantinsats, samt att vara medveten om de juridiska och skattemässiga aspekterna av handpenningen.

 • Definition och funktion: Handpenning är en initial betalning som visar köparens seriositet och ger säljaren trygghet.
 • Procentuell andel: Vanligtvis 10 % av köpeskillingen, men kan variera.
 • Juridiska aspekter: Viktiga att förstå för att undvika tvister och skydda båda parter.
 • Skillnader mellan länder: Kulturella och juridiska skillnader påverkar hur handpenningen hanteras internationellt.

Framtiden

Fastighetsmarknaden är ständigt i förändring och detta kan påverkas hur handpenning hanteras. Digitalisering och nya betalningslösningar kan göra processen smidigare och säkrare. Dessutom kan förändringar i lagstiftningen påverkar hur handpenning används och vilka skyddsmekanismer som finns tillgängliga.

Hos Norrlandsmäklarna strävar vi alltid efter att vara i framkant av dessa förändringar för att kunna erbjuda våra kunder de bästa möjliga tjänsterna. Oavsett om du ska sälja bostad eller är potentiell köpare, är vårt mål att du ska känna dig trygg och välinformerad genom hela processen.

Vi erbjuder kostnadsfri värdering och hjälper dig att hitta rätt köpare för din bostad, vare sig det är en bostadsrätt eller fastighet. Vårt team av erfarna fastighetsmäklare finns här för att guida dig genom varje steg av bostadsaffären, från fotografering och visning till avslut och uppföljning.

Handpenning vanliga frågor och svar

Vad är handpenning vid försäljning av bostad?

Handpenning är en förskottsbetalning som köparen betalar till säljaren vid avtal om köp av bostad. Den brukar vara cirka 10 % av bostadens pris och syftar till att säkerställa att köparen är seriös med sitt köp. Den betalas vanligtvis när köpekontraktet skrivs under.

Varför måste jag betala handpenning när jag köper en bostad?

Handpenning fungerar som en säkerhet för säljaren att köparen verkligen kommer att fullfölja köpet. Den visar att köparen är seriös och har ekonomiska medel att genomföra affären. Det är ett vanligt inslag i försäljningsprocessen för att minska risken för att någon av parterna drar sig ur avtalet utan anledning.

När ska handpenningen betalas?

Handpenningen ska betalas i samband med att köpekontraktet skrivs under. Exakt tidpunkt kan variera, men det är vanligt att betalningen sker inom några dagar efter att kontraktet är påskrivet. Din mäklare kan ge dig exakta instruktioner om när och hur betalningen ska göras.

Hur stor är handpenningen vid köp av bostad?

Handpenningen är normalt sett 10 % av den totala köpeskillingen för bostaden. Det kan dock variera beroende på överenskommelse mellan köpare och säljare samt rådande marknadsvillkor. Din mäklare kan hjälpa dig att ta reda på exakt hur mycket du ska betala.

Vad händer med handpenningen om köpet inte går igenom?

Om köpet inte går igenom kan olika situationer uppstå beroende på varför affären avbryts. Om köparen drar sig ur utan giltig anledning kan handpenningen gå förlorad och tillfalla säljaren som skadestånd. Om köpet avbryts av giltiga skäl, så som att villkor i kontraktet inte uppfylls, kan köparen få tillbaka handpenningen.

Kan jag förhandla om storleken på handpenningen?

Ja, storleken på handpenningen är förhandlingsbar mellan köpare och säljare. Det är dock vanligt att den ligger runt 10 % av köpeskillingen. Om du känner dig osäker kan du rådfråga din mäklare som kan hjälpa dig att förhandla fram en rimlig summa.

Hur skyddar jag min handpenning vid bostadsköp?

För att skydda din handpenning bör du säkerställa att alla villkor och förutsättningar för köpet är tydligt dokumenterade i köpekontraktet. Se till att arbeta med rätt mäklare som kan guida dig genom processen och hjälpa dig ta del av alla nödvändiga dokument och tjänster, som säkerställer att affären går rätt till.

Vad ska jag göra om jag inte kan betala handpenningen i tid?

Om du inte kan betala handpenningen i tid bör du omedelbart kontakta både säljaren och mäklaren för att informera dem om situationen. I vissa fall kan det finnas möjlighet att förhandla om en ny betalningstid. Det är viktigt att kommunicera tydligt och snabbt för att undvika juridiska problem.

Vem håller i handpenningen under processen?

Handpenningen hålls ofta av mäklaren på ett särskilt klientmedelskonto tills allt är klart för utbetalning till säljaren. Detta för att säkerställa att pengarna är säkra och att de hanteras korrekt fram tills att alla villkor i köpekontraktet är uppfyllda och affären blivit bindande.

Kan handpenningen användas för att betala en del av bostadens pris?

Ja, handpenningen räknas vanligtvis som en del av den totala köpeskillingen. När affären slutförs och köparen betalar resterande belopp, dras handpenningen av från det totala beloppet som köparen ska betala. Detta görs i samband med tillträdet till fastigheten.